ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
Индикативен списък на услуги
Преместване на ученици в държавните и общински училища заявление